Affald

Sortering

Vi skal sortere vores affald i nedenstående grupper. Det er dels for miljøets skyld og dels for at spare penge. Vi sparer mange tusinde kroner om året ved at sortere skraldet korrekt.

  • Metal: Mørk-grå låg
  • Plastik, hård og blød: Lysgrå låg
  • Pap: Lysbrun låg
  • Papir: Blå låg
  • Elektronik: Orange låg
  • Restaffald, brændbart: Grønt låg

Hvis du er i tvivl, så brug de grønne til rest affald. Hvis der er lagt en forkert type affald i en special-spand, skal vi betale et ekstra sorteringsgebyr på kr.1.500 og betale for bortskaffelse af hele spanden som ikke-sorteret affald.

Store ting

Meget store ting, fx skabe, senge, hvidevare osv, skal stilles udenfor storskraldsskuret.

glassaffald

Glasaffald skal afleveres i kommunens glascontainer, udenfor gården, på hjørnet af Bodilsgade og Sdr. Boulevard. Det skal IKKE stilles i hverken storskrald, genbrugshjørnet eller ved kemikalie skabet…

Kemikalieaffald

Det grå metalskab i storskraldsskuret er til kemikalieaffald. Det er kun viceværten som har nøglen til skabet, så kemikalier kan stilles ovenpå skabet, så sørger viceværten for at de kommer i skabet, og forsvarligt videre.

Batterier

Batterier skal deponeres i de to smalle batteribeholdere.