Brandsikring

For- og bagtrapper

Der må ikke stå ting på hverken fortrapper, bagtrapper, reposer eller indgangspartier. Dette er et brandhensyn, da barnevogne, cykler, sko og tøj udvikler meget røg hvis der skulle udbryde brand. Den kraftigere røgudvikling gør det ekstra svært at redde sig selv og andre ud af bygningen – og det kan koste liv.

Kælder- og bagdøre

Alle kælderdøre og bagdøre er udstyret med fjederlukning, for at undgå træk – skorstenseffekt – fra kælder eller gård, i tilfælde af brand. Dørene må derfor ikke holdes åbne, da det vil gøre en evt brand meget kraftigere. Sørg venligst for at lukke disse døre hvis du ser at de står åbne.

Røglem på fortrappen

Alle opgange er udstyret med automatisk røglem i taget, som åbner når røgalarmen aktiveres. Røglemmen kan ikke lukkes manuelt – og du ødelægger mekanismen hvis du prøver. Hvis røgalarmen udløses ved en fejl, skal den nulstilles i skabet nede ved gadedøren. Viceværten har nøglen til skabet.