AirBnB & fremleje

Korttids/ferie udlejning (AirBnB)

Det er tilladt at leje sin andel ud på korttidsplan, så længe der ikke er tale om erhvervs-lignende udlejning.

Du må leje din andel ud op til 49 dage om året, og højest 9 perioder om året.

Når du lejer ud skal du huske at være opmærksom på følgende:

  • Du skal informere dine naboer med et opslag i opgangen, hvor der fremgår hvordan dine naboer kan få fat på dig hvis det er nødvendigt
  • Du skal sørge for at lejerne er bekendt med husordenen
  • Det er dig som andelshaver der er ansvarlig for lejerne overholder husordenen
  • Du skal sørge for at lejerne ved hvordan de skal sortere affald i gården
  • Hvis du gentagende gange har lejere som overtræder husordenen, er det dig som andelshaver der ekskluderes fra foreningen

Kortidsudlejning skal ikke godkendes af bestyrelsen.

Fremleje af andel

Det er tilladt at fremleje sin andel i op til 2 år, hvis man er midlertidigt væk fra sin lejlighed.
Midlertidig fraflytning kan fx skyldes:

  • Udstationering
  • Turnusophold
  • Projektansættelser
  • Fængselsophold

Ved fremleje gælder de samme regler ang husorden, som ved korttidsudlejning.

Du kan ikke fremleje din andel, hvis du fraflytter på ubestemt tid – fx for at flytte sammen med en kæreste, eller for at “prøve at bo på landet et stykke tid” el.lign.

Fremlejer skal godkendes af bestyrelsen